De Borstelkrans

Nederlandse naam: Borstelkrans, Latijnse naam: Clinopodium vulgare, vindplaats: david blesstraat 23 06 2019

Wie kijkt naar de kaart waarop staat aangegeven waar de Borstelkrans, Clinopodium vulgare, voor komt, ziet gelijk dat het geen algemeen voorkomende soort is.
zijn verspreidingsgebied is beperkt tot zuid Limburg, de Amsterdamse waterleiding duinen, en in het oosten van het land, langs de groten rivieren.
Ik was dan ook blij verrast toen ik hem, in een zijstraat van de vaillantlaan aantrof .
In theorie is het een plantje dat zich prima in de stad thuis zou moeten voelen.
Het zand onder de straatstenen is kalkrijk, en er zijn genoeg warme en zonnige plekken tegen de muren van de schiderswijk te vinden, en dat is precies waar deze plant van houd.
Aan de andere kant zou je kunnen redeneren dat , als deze plant zich zo thuis zou voelen in de stad hij wel algemener zou zijn.
Het gebrekkig voorkomen van de borstelkrans zou goed kunnen samenhangen met het feit dat het een vaste plant is.
Vaste planten investeren in de lange termijn en zijn daarom over het algemeen minder goed bestand tegen het constant wegmaaien, en de snel veranderende omstandigheden in de stad.
Ik zal de groeiplaats scherp in de gaten houden om te kijken of de plant zich, ondanks de uitdagingen die ze voor de kiezen krijgt, weet te handhaven.


%d bloggers liken dit: