De Grote Weegbree

Nederlandse naam: Grote Weegbree, Latijnse naam: Plantago major subsp. major, vindplaats: houtzagerssingel 13 05 2016

Groote weegbree, in het latijn bekend als plantago major is geen zeldzame plant. Je komt hem vrijwel overal tegen zowel tussen de straatstenen als in grasvelden.
Zijn bloem is groen bruinig en zou voor de meest getalenteerde bloembinder een behoorlijke uitdaging vormen.
Toch heeft deze plant zeker zijn sporen verdiend, Dioscorides die leefde van 40 tot 90 na christus en die grote invloed heeft gehad op de middeleeuwse geneeskunst en tot de 17e eeuw gezaghebbend bleef dichte het plantje veel geneeskrachtige waarde toe. Zo zou de plant een bloedstelpende werking hebben, zweren en steenpuisten beteugelen en in combinatie met zout honden beten en brandwonden genezen. Zelfs tumoren moesten er aan geloven.
Tot Dioscoriedes in de 17e eeuw uit de gratie raakte speelde de plantago major een belangrijke rol in de geneeskunde en kon ze wedijveren met de fameuze stachis officinalis die 47 tot 49 ziektes kon genezen de plantago major (evenals andere weegbree soorten) waren met 43 ziekte die ze konden genezen vrijwel even belangrijk.


%d bloggers liken dit: