De Pastinaak

Nederlandse naam: Pastinaak, Latijnse naam: Pastinaca sativa subsp. sativa, vindplaats: Spoorzone 29 05 2019

de Pastinaak, Pastinaca sativa, is een plant, die door de recente rage rondom vergeten groente, weer een beetje uit de vergetelheid is gehaald.
Ondanks de hernieuwde aandacht voor de plant, zijn veel mensen zich er niet van bewust hoe groot de rol van deze plant was in het menu, voor de aardappel zijn intreden deed.
Als Vincent van Gogh een paar honderd jaar eerder geboren was, hadden we de aardappel eters zonder enige twijfel gekend als de pastinaak eters, want voor dat de aardappel, vanuit Amerika zijn intrede in europa deed was het de pastinaak die onze voornaamste bron van zetmeel was.
Toen leiden na een lang beleg op 3 oktober 1574 werd ontzet bestond het voedsel dan ook niet uit aardappel peen en uien, zoals nu op de grote markt word op gediend, maar uit een stampot met als hoofd bestanddeel pastinaak.
Ondanks het feit dat de pastinaak een soort is die vooral op kleigrond is te vinden kom je hem ook wel in de duinen tegen, in de schilderswijk ken ik maar twee groeiplaatsen langs het spoor en in een kleine groenstrook in de Hooftskadelaan, waar ik de plant door intensief onderhoud nooit heb zien bloeien.
Ondanks dat het een tweejarige plant is, lijkt de pastinaak in de Hooftskadelaan het zelfde trucje uit te halen als fluitenruid, als de bloem wegvalt, door dat hij kapot getrapt word of weg word geschoffeld, groeit de plant gewoon door, dit lijkt hij meerdere jaren te kunnen volhouden, en gedraagt hij zich al meerjarige plant.


%d bloggers liken dit: