De Wilde hyacint

Nederlandse naam: Wilde Hyacint, Latijnse naam: Hyacinthoides non-scripta, vindplaats: houtzagerssingel 13 05 2016

Wilde hyacint, Hyacinthoides non-scripta, is en blijft een geweldige plant die je gelukkig in Den Haag en omgeving met zijn vele buitenplaatsen nog regelmatig tegen komt, zoals in Sorghvliet, de voormalige tuin van het Catshuis, die in het voorjaar werkenlijk blouw ziet van de Wilde hyacinten.
De schilderswijk moet het doen met een beperkt aantal groeiplaatsen, langs het spoor en de trambaan, via welken wel meer planten hun weg naar de wijk weten te vinden.
De wilde hyacint is waarschijnlijk van oorsprong geen inheemse plant, de Noordgrens van zijn verspreidings gebied licht iets ten zuiden van Brussels, al word hij al in 1767 door de heer D. Gorter vermeld als voorkomend op een drietal plaatsen aan de binnen duinrand.
In Engeland, waar de plant Bluebell word genoemd, werden de kleverige bollen gebruikt om de verenen tijdelijk aan de schat van een pijl te lijmen, tot ze met draad goed konden worden vast gebonden
Tegenwoordig is het in Nederland door het grote aantal kruisingen met in cultuur gebrachte soorten bijna niet meer na te gaan of me te maken heeft met een soort echt exemplaar of een kruising.


%d bloggers liken dit: