Het Kamilleknopje

Nederlandse naam: Amerikaanse droogbloem, Latijnse naam: Cotula australis, vindplaats: Houtzagerssingel 31 05 2019

De stad is niet alleen een plek waar mensen van over de hele wereld een goed heenkomen weten te vinden.
Al ons gereis en gesleep met spullen, en onze hang naar het hebben van iets bijzonders in de tuin, hebben er voor gezorgd dat zaden of stekjes van planten, de halve wereld over hebben gereisd.
Een voorbeeld van een plantje dat een enorme afstand heeft afgelegd is het Kamilleknoopje, Cotula australis is zo een plantje.
In de jaren zestig en zeventig emigreren duizenden Nederlanders, aangemoedigd door hun eigen regering en de Australische naar Nieuw-Zeeland en Australië.
Misschien heeft een van de mensen die het zich nadien kon permitteren Nederland een bezoek te brengen, wel per ongeluk een zaadje mee genomen, of heeft het plantje via een andere weg de Europese douane weten te omzeilen.
Hoe het ook zij de kamille knoopjes die zich hier in de schilderswijk hebben gevestigd hebben ruwweg zesduizend kilometer gereis om van hun natuurlijke groeiplaatsen in Nieuw-Zeeland en Australië in de schilderswijk terecht te komen.
Veel nieuwkomers in onze planten wereld lijken een voorkeur te hebben voor de stad als eerste plek om zich te vestigen, heel er vreemd is dat niet, dit geld immers ook voor de mensen die hier naar toe emigreren, en de goederen die we importeren.
vandaag de dag zijn mensen, net zo als honderden jaren geleden onlosmakelijk verbonden met het verspreiden van planten, en met de moderne transport mogelijkheden kunnen planten ongelofelijke afstanden afleggen


%d bloggers liken dit: